samuele fornara


AUTO

MITJET TURBO  
MITJET TURBO  
mitjet clio rs cup
MITJET 2.0 RENAULT CLIO RS CUP IV SERIE
cliorscup seat leon cup
RENAULT CLIO RS CUP III SERIE SEAT LEON CUP
formula renault formula renault 2.0

TATUUS FORMULA RENAULT 2.0 - 2013

TATUUS FORMULA RENAULT 2.0
KART

2016 2013 2012
Energy kart Sodi kart

Telaio: BirelArt - Motore: Iame OK

Telaio: Energy - Motore: TM KZ10

Telaio: Sodi - Motore: TM KZ10

2011 2010 2009
tony kart Toni kart birel kart

Telaio: Tony kart - Motore: TM KF2

Telaio: Tony kart - Motore: Iame 100

Telaio: Birel - Motore: Iame 100

2008 2007 2006
birel kart birel kart birel kart
Telaio: Birel - Motore: Iame 100

Telaio: Birel - Motore: Iame 100

Telaio: Birel - Motore: Iame 100

2005 2004 2003
corse kart intrepid kart biesse kart
Telaio: Corse - Motore: Maxter 100

Telaio: Intrepid - Motore: Fox 100

Telaio: Biesse - Motore: Fox 100

2002 2001-1998 1997-1996
biesse kart comer kart top kart
Telaio: Biesse - Motore: Fox 100 J

Telaio: Comer - Motore: 60 VTP

Telaio: Top kart - Motore: 60 Comer